• Programma

  Geen informatie

 • Uitslagen

  Geen informatie

 • Privacy verklaring s.c. Zwartemeerse Boys

  Privacy Statement s.c. Zwartemeerse Boys 

  s.c. Zwartemeeerse Boys hecht grote waarde aan de privacy van haar supporters, leden, vrijwilligers. Zwartemeerse boys verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u aan een uiteenzetting van ons privacy beleid. 

  Toepassing. 

  Deze privacyverklaring van s.c. Zwartemeerse Boys is opgesteld om invulling te geven aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) zoals deze in mei 2018 van kracht is geworden. 

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle spelende en niet-spelende leden, sponsoren en vrijwilligers 

  Soorten persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking 

  Zwartemeerse Boys verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden. 

  * Voor het lidmaatschap 

  * Voor sociale media, zoals website, facebook en instagram  (met toestemming) 

  De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. In het geval van de sociale media is het mogelijk dat foto’s worden getoond van activiteiten waaraan u hebt deelgenomen op het sportpark van s.c. Zwartemeerse  Boys en u hierdoor in beeld komt. 

  Verstrekking gegevens aan derden 

  S.C. Zwartemeerse Boys zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij vooraf anders is bepaald (zoals in de KNVB standaardvoorwaarden) of indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht. 

  Sportlink 

  Binnen Zwartemeerse Boys gebruiken wij sportlink, hieronder een kleine uitleg wat dit is en hoe hier omgegaan wordt met de privacy. 

  Sportlink is bijvoorbeeld zo'n organisatie die over gegevens van leden beschikt en dient vanuit deze rol helder te maken wat het doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Vaak wordt hierbij gesproken over een ‘bewerkersovereenkomst’ of ‘verwerkersovereenkomst’. Sportlink heeft al haar apps voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zogenoemde bewerkersovereenkomst al opgenomen. De KNVB en een bij de KNVB aangesloten vereniging hoeven dus onderling, voor wat betreft het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via de systemen van Sportlink, geen be- of verwerkersovereenkomst te sluiten. Deze verstrekkingen worden namelijk niet beschouwd als verstrekkingen aan derden in de zin van privacywetgeving. 

  Wijzigingen in het privacy beleid 

  Zwartemeerse Boys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord bent met dit privacy statement dient u geen gebruik (meer) te maken van de website en/of de producten en diensten van Zwartemeerse Boys. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.  

  Uw voorkeuren rondom uw privacy wijzigen?  

  Worden persoonsgegevens van u per abuis toch ergens getoond of gedeeld en wilt u dit niet? Of heeft u juist aangegeven dat Zwartemeerse Boys geen persoonsgegevens van u mag tonen en/of delen en wilt u dit wijzigen? Neemt u dan contact op met onze ledenadministratie: info@sczwartemeerseboys.nl. Uw gewijzigde voorkeuren worden direct verwerkt. 

  Beveiliging 

  Zwartemeerse Boys is bekend met het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar fans, vrijwilligers, leden  worden toevertrouwd. Zwartemeerse Boys treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen.