Clubinfo

Beste leden, 

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering is besloten, is met ingang van 1 januari de contributie als volgt gewijzigd: